Tidtabellsändringar för linjerna 90 och 96 från 3.6

Från och med måndag 3.6 sker det ändringar i tidtabellerna för linjerna 90 och 96. Syftet med ändringarna är att säkerställa smidiga byten mellan buss och metro.

Järnvägstorgets metrostation renoveras under sommaren, vilket påverkar metrons tidtabeller och turintervall från och med 3.6.

På grund av detta blir det tidtabellsändringar för linjerna 90 Nordsjö – Nordsjö hamn och 96 Nordsjö (M)–Porslaxvägen. Under sommaren går metron till Nordsjö var 10:e minut.

De nya tidtabellerna börjar gälla 3.6 och är i kraft under arbetenas gång. Tidtabellerna hittar du redan i Reseplaneraren.