Linje 8X får kortare rutt Busholmen - Vallgård depå från 7.6

Från och med fredag 7.6 trafikerar linje 8X sträckan Busholmen - Vallgård depå. Det innebär att linjen inte trafikerar sträckan Arabia - Vallgård depå.

I och med förändringen vill vi förbättra linjens punktlighet och pålitlighet.

Vi har konkurrensutsatt och beställt trafiken på linjen redan i januari, så det inte är möjligt att göra stora förändringar i trafiken utan en ny konkurrensutsättning.

Alternativa förbindelser från Arabia i riktning mot Sörnäs är spårvagn 6 samt busslinje 71 och i nattetid 77N och 78N.

Linja 8X reitti lyhenee