Tillfälliga ändringar i busstrafiken vid Grankulla station från 24.6

Bussarna kör på undantagsrutter vid Grankulla station 24.6–28.7. Tunnelvägen och hållplatserna Grankulla station (Ka1739 och Ka1740) stängs av på grund av byggandet av Esbo stadsbana.

Bussarna 118N, 212, 224, 232, 533, 548 och 549 kör på undantagsrutter vid Grankulla station 24.6–28.7. Bussarna trafikerar inte hållplatserna Grankulla station (Ka1739 och Ka1740) på Tunnelvägen.

Bussarna från söder till öster kör undantagsrutten Grankullavägen – Dalvägen – Gräsavägen – Forsellesvägen – Helsingforsvägen. Bussarna norrifrån söderut kör rutten Helsingforsvägen – Forsellesvägen – Gräsavägen – Grankullavägen.

Bussarna 118N, 212, 533, 548 och 549 söderut och österut vänder i rondellen på Grankullavägen och använder hållplats Grankullavägen (Ka1730).

Bussarna 224 och 549 trafikerar inte hållplatserna Grankulla kyrka (Ka1705 och 1706).

Tunnelvägen och hållplatserna Grankulla station stängs av på grund av byggandet av Esbo stadsbana.

image8oww.png