Busslinjerna i västra Esbo förnyas 6.2.2023

När den nya metrosträckan till Stensvik öppnas för trafik den 3 december 2022, förblir busstrafiken i västra Esbo densamma för en stund. Merparten av de nya busslinjerna tas i bruk den 6 februari 2023, men stomlinjerna 520 Mattby – Alberga – Mårtensdal och 530 Mattby – Esbo centrum – Myrbacka börjar trafikera i augusti 2023.

Nedan hittar du mer information om ändringarna som sker i februari per linje. Information om Kyrkslätts busslinjer som förnyas den 1 januari 2023 finns på en separat sida.

Ändringarna områdesvis

Linjer

Nedan hittar du alla nya och förändrade linjer samt ruttkartorna. Nere på sidan finns även turtätheten i minuter för varje linje under olika veckodagar.

Tidtabeller

Tidtabellerna för de nya linjerna visas i Reseplaneraren efter den 26 december 2022. Linjernas turtäthet för varje veckodag visas ovan.