HRT:s styrelsebeslut 14.2.2017

Föredragningslistan kan läsas här (på finska):

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2017469

HRT:s balanserade styrkort 2017

Styrelsen godkände HRT:s balanserade styrkort för 2017. Med resultatpremiesystemet stöds att HRT:s strategiska och operativa mål uppnås.

Länk till förslaget (på finska):

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017469-2

Byggande av små objekt i kollektivtrafiken 2018

Styrelsen beslöt föreslå att medlemskommunerna reserverar anslag för år 2018 enligt HRT:s förslag för att bygga små objekt i kollektivtrafiken. HRT och medlemskommunerna utvecklar i samarbete kollektivtrafikens infrastruktur. HRT föreslår årligen de åtgärder med vilka kollektivtrafikens verksamhetsförutsättningar ska säkerställas. Styrelsen föreslog för nästa år att anslag reserveras bland annat för trafikljusprioriteringar samt för byggande och renovering av vändplatser och hållplatser.

Länk till förslaget och förslag per kommun (på finska):

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017469-3

Sjundeås medlemskap i HRT

Sjundeå kommunfullmäktige beslöt 31.1.2017 att Sjundeå kommun söker medlemskap i HRT fr.o.m. 1.1.2018. HRT har informerat om ärendet separat:

https://www.hsl.fi/sv/nyheter/2017/sjundea-beslot-om-anslutning-till-hrt-9657

Med anledning av Sjundeås medlemskap kommer HRT:s grundavtal att ändras. Ändring av grundavtalet ska behandlas i fullmäktige i alla HRT:s  medlemskommuner.
HRT:s styrelse beslöt föreslå att HRT:s nuvarande medlemskommuner godkänner ändring av grundavtalet och befullmäktigar HRT att vid behov göra nödvändiga justeringar i avtalet.

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017469-4

Tusby kommunfullmäktige beslöt 13.2.2017 att kommunen söker medlemskap i HRT. Tusbys medlemskap behandlas i HRT:s styrelse senare.

Ärenden som antecknats för kännedom

Styrelsen antecknade för kännedom HRT:s ställningstagande om ändring av Gruvsta generalplan och HRT:s utlåtande om förslag till Kaitans – Ivisnäs delgeneralplan.

Länk till förslaget (på finska):

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017469-6

Avtal om konsulteringstjänster för LIJ för år 2017

Styrelsen bemyndigade verkställande direktören att underteckna ramavtal och uppdragsavtal om konsulteringstjänster för datasäkerheten vad gäller biljett- och informationssystemet LIJ för år 2017.

Länk till förslaget:
http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017469-8