Mot tryggare resor - resultaten från HRT:s enkät

Vi genomförde en enkät i juni för att ta reda på vad våra kunder tänker om kollektivtrafiken i den nuvarande situationen med coronaviruset och vilka åtgärder skulle förbättra den upplevda tryggheten. Enligt enkäten är effektiverad städning, information om turer där det trångt ombord och synliga anvisningar för passagerare de åtgärder som påverkar mest positivt känslan av trygghet. Största delen av svararna uppgav att de kommer att åka kollektivt inom de närmaste veckorna.

Svararna upplever att information om användningsgraden av trafikmedlen och om platser och linjer där det kan uppstå trängseln skulle ha den mest positiva effekten på resandet. Över hälften av svararna tyckte att denna information skulle öka användning av kollektivtrafiken.

Över hälften av svararna tyckte också att effektiverad städning av trafikmedlen och stationerna skulle öka resandet.

Nästan 50 procent av svararna önskade att anvisningarna om hur bete sig i kollektivtrafiken under coronavirusepidemin skulle vara synligare.

 

Vi vill att du ska kunna resa säkert och tryggt med HRT

Vårt syfte är att kunna informera närmare var och när det kan vara trångt ombord. De flesta reser under rusningstid dvs. ca kl. 7-9 och kl. 15-18 på vardagar men också på vissa enstaka avgångar kan det vara trångt ombord. Under sommaren är resandet olikt på grund av semestrarna.

Trafikmedlen i HRT:s trafik städas oftare och noggrannare än vanligt. Vi har också intensifierat städningen av stationerna. Den effektiverade städningen fortsätter även under och efter sommaren.

Det finns anvisningar om hur resa tryggt t.ex. på stationerna och ombord på kollektivtrafikmedlen. Nästan 70 procent av passagerarna som åkt kollektivt minst varje vecka i juni ansåg att anvisningarna är tillräckliga. Också t.ex. alla dörrar i spårvagnarna öppnas när de stannar vid hållplatserna och vi har rekommenderat att busschaufförerna gör detsamma.

Passagerarna är mest oroliga för hur andra passagerarna beter sig i kollektivtrafiken, för rusningen och ordningsstörningar. Vi gör vårt yttersta att det är tryggt att resa med oss men de trygga resorna gör vi tillsammans.

Du som passagerare kan bidra till tryggare resor genom att resa bara om du är helt frisk, hålla avståndet, ta hand om god handhygien, hosta i ärmen eller i en näsduk och genom att köpa din biljett via appen om möjligt.

 

Passagerarna vill börja åka kollektivt

82 procent av svararna uppgav att de kommer att åka kollektivt inom de följande tre månaderna. Största delen av dessa, dvs. 86 procent, kommer att åka kollektivt redan under den kommande månaden och över hälften inom 1-2 veckor.

5 598 HRT:s kunder besvarade enkäten. Inbjudan till enkäten skickades per e-post till 287 000 kunder i mitten av juni. Man kunde också besvara enkäten via HRT:s webbsidor.

Mer information om hur coronaviruset påverkar kollektivtrafiken i Helsingforsregionen hittar du här

 

hsl_koronakyselyn_tulokset.pdf Enkätens resultat, sammandrag (i pdf-form, endast på finska)