Ännu flera miljövänliga bussar till Helsingfors

Förnyandet av fordonsparken i HRT-området fortsätter. I januari
2013 kommer 76 lågemissionsbussar, dvs. bussar som fyller
EEV-normerna, att tas i bruk på Helsingforslinjerna. Dessutom
kommer 15 bussar som ingår i den nya Euro
6–utsläppsnivåklassificeringen att inleda trafiken åren 2013–2019.
Av dem är 11 energieffektiva bussar av lätt konstruktion.

De nya bussarna tas i bruk på Helsingfors interna busslinjer
som HRT konkurrensutsätter. Allt som allt ingick 20 linjer. De
trafikeras med 106 bussar varje vardag. Trafikeringsavtalen
omfattar 7 år och inleds i början av år 2013. HRT:s styrelse
fastställde resultaten av anbudsförfarandet vid sitt möte 17.4.

I de flesta av de nya bussarna finns luftkonditionering,
alkolås och ett system för uppföljning av körsättet. Dessutom
förses 44 bussar med ett elektroniskt stabilitetsprogram. Förarens
säkerhet förbättras med säkerhetshytter och kameraövervakning.
Säkerhetshytt monteras också i gamla bussar som körs på de nu
konkurrensutsatta linjerna.

Tack vare förnyelsen av fordonsparken kommer 52,5 procent av
HRT:s årliga linjekilometer att från början av 2013 att köras med
lågemissionsbussar som fyller EEV-normerna.

Prisnivån på den nu konkurrensutsatta trafiken kommer att
stiga med 6,6 procent i snitt, vilket innebär en ökning på ca 1,4
milj. euro per år i trafikeringskostnader. 

Busslinjerna och trafikföretagen 1.1.2013

 
Linjer
 
Nuvarande trafikföretag 
 
Nytt trafikföretag
58, 58B, 59 Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab  Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab
63, 69  Helsingfors Busstrafik Ab Veolia Transport Vantaa Oy
68, 71, 71V  Helsingfors Busstrafik Ab  Veolia Transport Vantaa Oy
92, 92N, 94, 94A, 94B, 94N, 94V, 95, 95N, 97, 97N,  97V Nobina Finland Oy Nobina Finland Oy

Ändringar på Kervolinjerna

 HRT:s styrelse fastställde nya trafikeringsavtal för de interna
busslinjerna 5 och 8 i Kervo. Fr.o.m. 13.8.2012 trafikeras linjerna
av aktiebolagen Korsisaari Oy och Taksikuljetus Oy. Avtalsperioden
upphör redan i slutet av år 2013, ifall den inte förlängs enligt
option.

Kervo busslinje 9 läggs ner fr.o.m. början av hösten 2012.
U-linje 950 mot Sibbo, Kervo–Nickby–Söderkulla, tjänar som intern
förbindelse i Kervo.