Porträtt av Timo Jaatinen och Tatu Rauhamäki offentliggjordes

Fotografen Lauri Eriksson har fotograferat porträtt av före detta ordförande för Helsingforsregionens trafik Timo Jaatinen och Tatu Rauhamäki. Porträtten offentliggjordes i HRT:s lokaler i Böle den 22 oktober.

HRT:s verkställande direktör Suvi Rihtniemi konstaterade i sitt tal att fotografierna förenar fint ordförandenas karaktär med både kollektivtrafiken och deras kära bostadsområden, Drumsö och Tölö.

Timos säkert steg och väsen skapar i åskådaren förtroende att om det beror på bildens föremål, så blir planer verklighet och inte bara avsikter. Timo hade en betydande roll, när HRT skapades av dåvarande SAD och HST. Tack vare Timo startade HRT:s verksamhet smidigt och verksamheten av två organisationer lyckades sammansmälta överraskande väl. Tatu lärde vi känna i HRT som kunnig ordförande som kunde lotsa den nya samkommunen och dess styrelse mot gemensamma beslut. Under Tatus tid växte HRT:s styrelse från en grupp av enstaka kommunrepresentanter till ett enhetligt team som kunde besluta om saker över kommungränser riktigt regionalt”, yttrade Rihtniemi i sitt tal.

Lauri Eriksson som tog fotografierna tackade HRT:s val att ta fotografier av före detta ordföranden i stället för de traditionella porträtten.

”HRT visade framstegvänligt tänkande genom att beställa ordförandenas porträtt som fotografiverk. Uppgiften var en utmanande och fin möjlighet att blanda personer, vardagsrealism och stadsvyer med varandra. Stadsdelar syns på detta sätt som idealtyper på ordförandenas bakgrund”, uppskattar Eriksson.

Porträtten ligger på väggen i mötesrum för HRT:s styrelse, där i fortsättningen hängs också porträtten av den nuvarande ordföranden. Timo Jaatinen fungerade som den första ordföranden för HRT:s styrelse. Då Jaatinen blev vald till verkställande direktör för Skogsindustrin rf, valdes Tatu Rauhamäki till ordförande i januari 2010. Rauhamäkis period varade till mars 2013. Rauhamäki verkar nu som ordförande för Helsingfors stadsstyrelse.

Pressbilder av porträtt av Timo Jaatinen och Tatu Rauhamäki:

Timo Jaatinen Tatu Rauhamäki

Mer information:
Verkställande direktör Suvi Rihtniemi, tfn 050 565 8884, suvi.rihtniemi@hsl.fi
Kommunikations- och marknadsföringsdirektör Mari Flink, tfn 040 715 0440, mari.flink@hsl.fi