På Bilfria dagen HRT:s biljetter till rabatterat pris endast via mobilappen och med värde som laddats på resekortet

I år kostar biljetter som köps av föraren som vanligt.

På den bilfria dagen erbjuder HRT värdebiljetterna som köps med resekort samt enkelbiljetterna som köps via appen Mobilbiljett till rabatterat pris. Biljetter som köps av föraren kostar däremot som vanligt i år. 
Mobil- och värdebiljetten för vuxna och för en zon kostar 1 euro, för två zoner 2 euro och för tre zoner 3 euro. På motsvarande sätt kostar biljetter för barn och rabattgrupper 0,50 euro, 1,00 euro och 1,50 euro.
Trafikantveckan kulmineras i den Bilfria dagen. Idag lämnar man bilen hemma och reser med kollektivtrafiken, provar samåkning eller cyklar.

Utsläppssnål och smart trafik är temat för i år. På den bilfria dagen ordnar HRT, Sitra och Motiva ett evenemang kl. 11-17.30 på Narinken där man kan bekanta sig med olika delningsekonomins tjänster.

I evenemanget presenteras hur flera personer kan dela på en personbil, framtidens kollektivtrafik, stadscyklar samt nya applikationer som gör det möjligt att flexibelt kombinera kollektivtrafiken och bilen med övriga färdsätt.
Sampo Marjomaa är konferencier.

HRT vill uppmuntra människorna att göra hållbara resor. Helsingforsregionen växer i rask takt och HRT:s målsättning är att styra trafikökningen till kollektivtrafiken, cykling och gång.