Tillsammans för säkerhet: Vi rekommenderar användning av munskydd i kollektivtrafiken

HRT rekommenderar användning av munskydd i kollektivtrafiken. Antalet resenärer väntas öka under hösten och det är inte alltid möjligt att hålla avstånd på 1-2 m till andra resenärer. Vi rekommenderar fortfarande att du reser utanför rusningstid om möjligt.

Användning av munskydd är en försiktighetsåtgärd för att förhindra spridningen av coronaviruset. Vi rekommenderar resenärer att också följa dessa råd: res bara om du är helt frisk, håll avstånd till andra resenärer i mån av möjlighet, kom ihåg att tvätta dina händer och om du behöver hosta eller nysa, gör detta i armvecket eller i en näsduk.

Vi följer de nationella och regionala rekommendationerna.

Vilket munskydd ska jag välja?

Du kan använda antingen ett engångsmunsskydd eller t.ex. en tygmask. Det ska täcka din mun och näs. Rekommendationen inte gäller under 15-åringar. Mer information om masker coh användning av dem hittar du på THL:s webbplats.

Kan jag åka kollektivt, även om jag inte har ett munskydd?

Vi önskar att så många resenärer som möjligt använder mask - då är det säkrare för oss alla att åka kollektivt. Vi förstår dock att det inte är möjligt för alla att använda mask t.ex. på grund av medicinsk orsak. Därför är detta en rekommendation, inte ett krav. Om du själv använder munskydd och ser att någon annan inte gör det, önskar vi att du inte kommenterar det.

Varför gäller rekommendationen just kollektivtrafiken?

Framförallt ombord på kollektivtrafikmedel kan det uppstå situationer där det inte är möjligt att hålla avstånd. Vi vill göra vårt yttersta att du ska kunna resa tryggt och säkert med kollektivtrafiken även i den rådande situationen.

Gäller rekommendationen också dem som arbetar i kollektivtrafiken?

De som arbetar i kollektivtrafiken och är i nära kontakt med kunder ska använda munskydd, t.ex. biljettkontrollanter. Däremot gäller detta inte busschaufförer eftersom största delen av chaufförerna i HRT:s trafik arbetar i en förarhytt som har plexiglas och på grund av situationen med coronaviruset säljer de inte biljetter eller arbetar i andra kundrådgivningsuppgifter. Chaufförerna ansvarar också för trafiksäkerheten.

Resandet ligger ännu på en lägre nivå än tidigare

Resandet är för närvarande ca 30 - 40 procent mindre än under samma period förra året. Vi är dock beredda för att antalet resenärer kommer att öka. Måndagen den 10 augusti övergick vi till hösttidtabellerna i enlighet med den vanliga tidtabellen.

Vi följer också under vilka tider det blir trångt ombord på våra trafikmedel. Information om trängseln hittar du på HRT:s webbplats (på finska).

Mer information om coronavirusets inverkan på kollektivtrafiken: hsl.fi/sv/corona