Undersökning av fordonskvalitet i kollektivtrafiken startar

Undersökningen fortsätter fram till mitten av maj, och under denna period granskas skicket på över 4 000 fordon.

Våren 2021 genomförs kvalitetsstudien i buss-, spårvagns-, metro- och närtågstrafiken 11.1–14.5. Under undersökningsperioden kontrolleras skicket på ungefär 4 000 bussar och vagnar.

Undersökningen genomförs i form av en observationsstudie. Syftet med kvalitetskontrollen är att garantera rena, trygga och välskötta fordon för kollektivtrafikens kunder i HRT-området.

Fältarbetet i kvalitetsundersökningen görs av Taloustutkimus Oy på uppdrag av HRT.