HRT:s styrelsebeslut 25.5.2021

HRT:s styrelse sammanträde skedde på distans tisdagen den 25 maj.

Anbudsförfarande för busstrafiken 53/2021

Styrelsen beslöt välja bussföretag som kommer att trafikera Hertonäs anslutningslinjer, Helsingfors tvärgående linjer, linjer mellan Helsingfors och centrala Esbo samt de tvärgående linjerna vid Ring III i Vanda och anslutningslinjer i Kivistö. Tammelund Liikenne Oy valdes till trafikföretag som trafikerar Vandas busslinjer, och de övriga objekten vann Nobina Oy.

Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

Länk till protokollet (på finska)

Plan om linjenätet vid förlängning av metron

Styrelsen beslöt godkänna planen om anslutningslinjenätet i södra Esbo och Kyrkslätt. Planen ska följas som riktgivande. Busslinjerna har planerats i en situation där metrotrafiken fortsätter i Esbo från Mattby till Stensvik.

Om ärendet informeras separat.

Länk till protokollet (på finska)

Delårsrapport 1/2021

Styrelsen beslöt anteckna HRT:s delårsrapport 1/2021 till kännedom och skicka den vidare till samkommunsstämman. Delårsrapporten förutspår att HRT:s bokslut är 36,0 miljoner euro i underskott när man i budgeten var beredd på ett underskott på 79,1 miljoner euro. Detta beror på statens coronastöd som inte var riktad till år 2021 i budgeten.

Om ärendet informeras separat.

Länk till protokollet (på finska)

Resultaten från MBT-barometern

Styrelsen beslöt anteckna till kännedom resultaten från MBT-barometern.

Om ärendet informeras separat.

Länk till protokollet (på finska)