HRT har fått ny styrelse och revisionsnämnd

HRT:s samkommunstämma har utnämnt en ny styrelse och revisionsnämnd för samkommunen i sitt möte 14.9. I enlighet med HRT:s grundavtal bestämms sammansättningen i styrelsen och revisionsnämnden på basis av invånarantalet i medlemskommunerna och resultaten i kommunvalet.

Matias Pajula är ny styrelseordförande

HRT:s nya styrelseordförande är Matias Pajula från Samlingspartiet,Helsingfors. Styrelsens viceordförande är Pekka Sauri från De Gröna, Helsingfors.

HRT:s styrelse har 14 medlemmar och var och en medlem har en personlig ersättare. Helsingfors har sju medlemmar och lika många ersättare i styrelsen. Esbo har tre medlemmar och två ersättare. Vanda har tre medlemmar och lika många ersättare i styrelsen. Kyrkslätt har en medlem i styrelsen. Kervo och Tusby har en ersättare.

Fem medlemmar i den nya styrelsen är från Samlingspartiet, tre från De Gröna, två från SDP, två från Sannfinländarna och en medlem både från SFP och Vänsterpartiet.

 

HRT:s styrelse

Matias Pajula, styrelseordförande, samlingspartiet, Helsingfors

Ersättare: Sanna Hämäläinen, samlingspartiet, Helsingfors

 

Pekka Sauri, viceordförande, De Gröna, Helsingfors

Ersättare: Jessica Karhu, De Gröna, Helsingfors

 

Saara Brax, Samlingspartiet, Kyrkslätt

Ersättare: Lilli Salmi, Samlingspartiet, Tusby

 

Heli Halava, De Gröna, Esbo

Ersättare: Yuri Birjulin, De Gröna, Helsingfors

 

Elina Kauppila, Vänsterpartiet, Helsingfors

Ersättare: Ilpo Haaja, Vänsterpartiet, Helsingfors

 

Sirpa Kauppinen, De Grönä, Vanda

Ersättare: Tuure Savuoja, De Gröna, Vanda

 

Mia Laiho, Samlingspartiet, Esbo

Ersättare: Kimmo Oila, Samlingspartiet, Esbo

 

Pasi Liukkonen, Sannfinländarna, Vanda

Ersättare: Teija Makkonen, Sannfinländarna, Helsingfors

 

Björn Månsson, SFP, Helsingfors

Ersättare: Nina af Hällström, SFP, Esbo

 

Maria Outinen, SDP, Esbo

Ersättare: Pertti Myller, SDP, Esbo

Tuulia Pitkänen, SDP, Helsingfors

Ersättare: Pekka Nieminen, SDP, Vanda

 

Laura Rissanen, Samlingspartiet, Helsingfors

Ersättare: Juho Jokinen, Samlingspartiet, Helsingfors

 

Sakari Rokkanen, Samlingspartiet, Vanda

Ersättare: Kauko Passi, Samlingspartiet, Kervo

 

Sampsa Rydman, Sannfinländarna, Helsingfors

Ersättare: Reetta Angelvo-Riipinen, Sannfinländarna, Helsingfors

 

Ilkka Malmivaara leder revisionsnämnden

Samkommunsstämman har utnämnt också HRT:s revisionsnämnd för mandatperioden 2021-2025. Revisionsnämnden består av ordförande, viceordförande och tre medlemmar. Ilkka Malmivaara från Samlingspartiet, Vanda, fortsätter som ordförande i revisionsnämnden.

Tre medlemmar i revisionsnämnden är från Helsingfors. Både Esbo och Vanda har en medlem. Två av medlemmarna är från Samlingspartiet, två från De Gröna och en från SDP. Alla medlemmar har personliga ersättare i respektive kommuner.

Revisionsnämndens uppgifter är att utvärdera att samkommunens förvaltning, ekonomi och verksamhet är ordnade ändamålsenligt. Revisionsnämnden följer också att HRT:s mål uppnås.

HRT:s revisionsnämd

Ilkka Malmivaara, ordförande, Samlingspartiet, Vanda

Ersättare: Mira Vaahermäki, Samlingspartiet, Vanda

 

Auli Elolahti, viceordförande, De Gröna, Esbo

Ersättare: Sakari Kouti, De Gröna, Esbo

 

Petteri Auvinen, SDP, Helsingfors

Ersättare: Susanna Kallama, SDP, Helsingfors

 

Laura Korpinen, Sannfinländarna, Helsingfors

Ersättare: Erkki Karinoja, Sannfinländarna, Helsingfors

 

Janne Vikman, Samlingspartiet, Helsingfors

Ersättare: Dalena Bui, Samlingspartiet, Helsingfors