Elbussar uppskattas av såväl passagerare som chaufförer

Enligt HRT:s enkät har både passagerarna och förarna mycket positiva erfarenheter av eldrivna bussar. Passagerarna och förarna anser att elbussar är mer miljövänliga och tystare än vanliga bussar.

Enligt vår enkät tycker passagerarna att det är viktigt att elbussar är miljövänliga. Över 90 procent av svararna uppgav att det är viktigt för dem att elbussar spelar roll för klimatet.

Till och med 86 procent av svararna tyckte att elbussar är tystare än andra bussar. Två tredjedelar av svararna ansåg också att elbussar har mindre vibrationer än andra bussar. Över hälften av svararna tyckte att det är bekvämare att resa med elbuss än med vanlig buss.

Över hälften av svararna ansåg också att det är viktigt att HRT:s elbussar har ett igenkännbart visuellt utseende. I augusti började elektriska ledbussar trafikera på stomlinjerna 20, 30 och 40. Stomlinjebussarna kännetecknas av orange färg.

Även chaufförerna gillar elbussarna

Över 90 procent av busschaufförerna som svarade på enkäten tyckte att elbussar är tystare än andra bussar. Ungefär 80 procent av chaufförerna berättade att de hellre kör elbussar än andra bussar.

Tre fjärdedelar av chaufförerna ansåg att elbussar har mindre vibrationer än andra bussar. Över hälften av chaufförerna berättade att de känner sig mindre stressade under arbetsdagen då de kör ellbussar.

Vi frågade passagerare och busschaufförer om deras åsikter om elbussar i Helsingfors centrum 18.10–22.10. Vi delade ut enkätkort försedda med en QR-kod och en webbadress, via vilka man kunde svara på enkäten. Över 500 passagerare och 20 busschaufförer besvarade enkäten.

”Resultaten från enkäten visar att det finns en efterfrågan på elbussar”, berättar projektchef Ville Uusi-Rauva. ”För att svara på efterfrågan kommer vi att öka antalet elbussar i HRT:s trafik under de närmaste åren. Vårt mål är att ungefär en tredjedel av HRT:s bussar är eldrivna 2025.”

Läs mer om elbussarna (på finska)