HRT inleder biljettslagsundersökning på stombussar

HRT utför biljettslagsundersökning ombord på stombussar under våren. Arbetet med undersökningen underlättas om passagerarna håller biljetterna lättillgängliga.

Biljettslagsundersökningen görs ombord på stombussar från den 25 april till den 25 maj.

Undersökningen går ut på att ta reda på vilka biljetter passagerarna använder och i vilka kommuner de bor. Den information som fås från undersökningen om biljettslag utnyttjas vid planering och utveckling av HRT:s trafik.

Undersökningen görs av HRT:s biljettkontrollörer vid sidan av deras kontrollarbete. Under undersökningen intervjuar biljettkontrollörerna passagerarna på stombusslinjerna. Arbetet med undersökningen underlättas om passagerarna håller biljetterna lättillgängliga. HRT hoppas att undersökningen inte orsakar extra besvär för passagerarna.