HRT förbättrar kollektivtrafiken i Sjundeå hösten 2023

Kollektivtrafiken i Sjundeå förbättras hösten 2023 när Sjundeå får ca 20 nya vardagsturer. Vårt mål är att ännu flera kan resa kollektivt till och från arbetet när bussarna erbjuder anslutningsförbindelser till tåg.

Bakgrunden till förnyelsen är att Sjundeå kommuns egna avtal om busstrafiken upphör att gälla i augusti 2023. Enligt lagen ansvarar HRT för ordnandet av kollektivtrafiken i sina medlemskommuner. Sjundeå anslöt sig till HRT-området 2018.

Hittills har bussarna i Sjundeå kört tjänste- och skolskjutsar och man har kunnat använda dem med HRT:s biljetter. I och med anbudsförfarande som inleds nu kommer ett nytt bussföretag att sköta Sjundeås busslinjer. Sjundeå  får också nyare bussar med lägre utsläpp.

Enligt data finns det tillväxtpotential i Sjundeå för kollektivtrafiken. Resenärantalet vid Sjundeå järnvägsstation har ökat näst mest i HRT-området 2022. I år har resenärantalet i Sjundeå ökat med 82 procent jämfört med motsvarande period året innan. Endast på järnvägsstationen vid Flygplatsen har ökningen av passagerarantalet varit större, vilket kan förklaras bl.a. att antalet utlandsresor har ökat.

siuntio kuva.jpg