Förändringar i HRT:s biljettpriser från 1.1.2023

Det sker förändringar i HRT:s biljettpriser i början av 2023 på grund av ökade kostnader. HRT:s styrelse beslöt om de nya biljettpriserna vid sitt möte tisdagen den 1 november.

Orsaken till förändringarna är den kraftiga ökningen av HRT:s verksamhetsutgifter som påverkas framför allt av ersättningar som betalas för användning av kollektivtrafikens infrastruktur. Även om kollektivtrafikens servicenivå förbättras i och med den nya metrosträckan och snabbspårvägen, kommer dessa projekt att öka HRT:s kostnader mycket mer än biljettintäkter.

På bakgrunden finns ersättningsmodellen för infrastrukturen där HRT betalar hälften av kapitalkostnaderna, underhåll till fullt belopp samt en årlig ränta på fem procent för den kollektivtrafikinfrastruktur som HRT använder. Dessa infrakostnader kommer att uppgå till 23 procent av HRT:s utgifter nästa år. Under de kommande åren väntas HRT:s utgifter att öka ännu mer när kommunerna gör nya investeringar i kollektivtrafikens infrastruktur.

Också den allmänna inflationsutvecklingen och priset på energin skapar tryck på utgifterna: vi räknar att priset på el och bränsle ökar 2023 vilket orsakar extra kostnader på 30 miljoner euro. HRT:s verksamhetsutgifter ökar med 130 miljoner euro nästa år jämfört med året innan.

Utmaningen är fortfarande det minskade resenärantalet och en orsak till det är att allt fler distansjobbar. HRT:s resenärantal är 22 procent lägre än före coronapandemin. Vi förutspår att antalet påstigningar kommer att vara 12 procent mindre nästa år jämfört med 2019.

Vårt mål för biljettintäkterna dvs. 381 miljoner euro 2023, är väldigt ambitiöst.

Sänkning av mervärdesskatt

HRT behöver inte betala mervärdesskatt januari-april. Besparingar som detta ger används jämnt under hela året för att minska trycket att höja priserna. På detta sätt får resenärerna den bästa nyttan och HRT behöver inte betala de extra kostnader som förändringarna i systemen skulle orsaka. Utan slopandet av mervärdesskatt skulle höjningarna vara 3,5 procent större nästa år. Detta betyder automatiskt att en motsvarande höjning behöver göras 2024.

Höjning av kontrollavgift

Vi har föreslagit till Kommunikationsministeriet att kontrollavgiften höjs från 80 euro till 100 euro. Kollektivtrafikens kontrollavgift i HRT-området är 80 euro sedan 2007. Från 2007 har kostnads- och lönenivån stigit avsevärt vilket har minskat kontrollavgiftens förebyggande inverkan. Tjuvåkning kostar HRT uppskattningsvis 15-25 miljoner euro om året.

Höjning av kontrollavgiften skulle minska tjuvåkning: om förslaget godkänns, minskas behov av att höja biljettpriser med 1,5 procent. Eftersom Kommunikationsministeriet ännu inte har fattat beslut om ärendet, finns höjningen inte med i HRT:s kalkyler.

Längre resor blir förmånligare

Från och med 1.1.2023 är ABCD-biljetterna som täcker hela HRT-området betydligt förmånligare än nu. Från början av 2023 kostar till exempel den fortlöpande sparbiljetten för hela HRT-området 91,40 euro i stället för 118,90 euro. Också priset på ABCD-enkelbiljetten sänks från 5,70 euro till 4,50 euro.

Priserna på AB- och BC-biljetterna stiger men inte lika mycket som priserna på ABCD-biljetterna sänker. AB- eller BC-biljetten för 30 dygn kostar 70,60 euro eller i form av fortlöpande sparbeställning 58,80 euro. Enkelbiljetten kostar 3,10 euro i stället för 2,80 euro.

På de längsta resorna har vi den största potentialen att locka bilister att byta bil mot kollektivtrafiken, vilket också minskar trafikens utsläpp.

Förändringar i rabattbiljetter

Från och med början av nästa år får studerande och personer över 70 år 40 procent rabatt på biljetter. Studeranderabatten är dock fortfarande större i HRT-området än t.ex. i Åbo, Tammerfors eller Uleåborg. Rätten till rabatt är i fortsättningen bunden till studierna på heltid.

Vi beviljar inte längre fribiljetter till evenemangsdeltagare.

Också ett tillägg för betalningssätt på 1,6 procent kommer att läggas till i priset på alla inköp av biljetter under 50 euro som köps via HSL-appen och betalas i samband med telefonfaktura.

Också nästa år reser skolklasserna gratis i kollektivtrafiken men styrelsen beslöt att kommunerna ska betala resorna från och med 2024.

Biljettpriserna från och med 1.1.2023 (i pdf-form)