Kollektivtrafiken fick utmärkt betyg

Enligt kundnöjdhetsundersökning som genomfördes hösten 2022 var 86 procent av passagerarna antingen mycket eller ganska nöjda med HRT:s kollektivtrafik, dvs. gav det allmänna vitsordet 4 eller 5 på en skala 1-5. Andelen nöjda passagerare var lika stor som hösten 2021.

De som reste med metron var de mest nöjda: 87 % gav 4 eller 5 som betyg. Bland de som använder spårvagnar och bussar, var andelen nöjda passagerare 86 procent. I närtågstrafiken var andelen nöjda 84 procent.

Passagerare i spårvagnstrafiken var nöjda med punktlighet

De som åkte spårvagn var de mest nöjda med punktligheten: 79 % gav 4 eller 5 som betyg. 77 procent av metropassagerarna var nöjda med punktligheten, i busstrafiken var andelen nöjda 76 procent och i tågtrafiken 75 procent. Hösten 2021 var andelen nöjda med punktligheten i metron 90 procent medan i närtågstrafiken endast 62 procent.

Hösten 2022 ansåg 87 procent av passagerarna att biljettkontrollanterna är artiga och sakliga. 87 procent upplevde att det är enkelt att köpa biljetter. Andelen nöjda med renlighet ombord var 79 procent.

Vi mäter årligen hur nöjda passagerarna är med kollektivtrafikservicen med en enkät som genomförs från måndag till torsdag kl. 6-18 och på fredagar kl. 6-16. Hösten 2022 genomfördes undersökningen i buss-, spårvagns-, metro- och närtågstrafiken 15.8-18.11. Nästan 22 000 passagerare besvarade enkäten.