Joukkoliikenteelle kiitettävä yleisarvosana

Syksyn 2022 asiakastyytyväisyystutkimuksessa 86 prosenttia matkustajista oli joko erittäin tai melko tyytyväisiä joukkoliikenteeseen antaen sille yleisarvosanaksi 4 tai 5 asteikolla 1–5. Syksyllä 2021 tyytyväisten matkustajien osuus oli yhtä suuri.

Tyytyväisimpiä olivat jälleen metromatkustajat, joista 87 prosenttia antoi arvosanan 4 tai 5. Raitiovaunu- ja bussiliikenteessä tyytyväisten osuus oli 86 prosenttia ja lähijunaliikenteessä 84 prosenttia.

Raitiovaunujen matkustajat tyytyväisimpiä täsmällisyyteen

Liikennöinnin täsmällisyyteen tyytyväisimpiä olivat raitiovaunujen matkustajat, joista 79 prosenttia antoi täsmällisyydelle arvosanan 4 tai 5. Metromatkustajista täsmällisyyteen tyytyväisiä oli 77 prosenttia, busseissa 76 prosenttia ja lähijunissa 75 prosenttia. Syksyllä 2021 täsmällisyyteen tyytyväisten osuus oli metrossa jopa 90 prosenttia mutta lähijunissa vain 62 prosenttia.

Syskyn 2022 tutkimuksessa 87 prosenttia matkustajista katsoi, että matkalipuntarkastajien toiminta on kohteliasta ja asiallista. Lipun ostamisen koki helpoksi 87 prosenttia. Vastaajista 50 prosenttia koki, että kuuntelemme matkustajaa ja huomioimme hänen tarpeensa. Joukkoliikennevälineiden siisteyteen tyytyväisiä oli 79 prosenttia.

Mittaamme vuosittain matkustajien tyytyväisyyttä joukkoliikennepalveluihin kyselytutkimuksella maanantaista torstaihin kello 6–18 ja perjantaisin kello 6–16. Syksyllä 2022 teetimme kyselyn bussi-, raitiovaunu-, metro- ja lähijunaliikenteessä 15.8.–18.11. Kyselyyn osallistui lähes 22 000 matkustajaa.