Kampanjlåt som framförs av Kalevauva.fi listar bortförklaringar som HRT:s biljettkontrollanter får höra

Men jag åker bara en hållplats... År 2022 kontrollerade HRT nästan 2,2 miljoner biljetter. Totalt var det i genomsnitt 3,9 procent av kontrollerade resenärer som åkte utan biljett. I HRT:s kampanj som startar den 3 februari hör vi kundernas bortförklaringar i form av en låt som framförs av bandet Kalevauva.fi. Kampanjlåten är på finska.

”Våra biljettkontrollanter gör ett viktigt arbete för att andel som åker utan biljett skulle vara så liten som möjligt. Den bästa dagen är när biljettkontrollanten inte behöver skriva en enda kontrollavgift. Biljettintäkterna har en stor roll i betalning av HRT:s kostnader och de behövs för att hålla biljettpriserna på en rimlig nivå och tjänsterna goda. Tjuvåkning kostar HRT uppskattningsvis 15-25 miljoner euro per år”, berättar Satu Koskinen, chef för biljettkontrollenheten.

Biljettkontrollanternas uppgift är att få allt flera betala sin biljett och en del av arbetet är att påföra kontrollavgifter. Den är dock inte den enda arbetsuppgiften utan vid sidan av det vanliga kontrollarbetet ger biljettkontrollanterna råd till passagerare.

Bortförklaringar i vardagslivet

”Men jag har den här hunden med mig, men jag åker bara en hållplats och jag är mitt i att äta en batong...

Kampanjen vill på ett humoristiskt sätt påminna om att det alltid är enklare att köpa biljett än att försöka hitta på en bortförklaring. Kampanjlåten har skapats och den framförs av bandet Kalevauva.fi och låttexten är hämtad ur verkliga livet.

Som ett sätt att minska tjuvåkning har HRT:s styrelse föreslagit till kommunikationsministeriet att kontrollavgiften höjs till 100 euro år 2023. Den nuvarande kontrollavgiften, 80 euro, är oförändrad sedan 2007. Om man jämför kontrollavgiften i HRT:s trafik med kontrollavgifterna i de andra nordiska länderna är 80 euro den lägsta kontrollavgiften. Ministeriet har ännu inte fattat beslut om ärendet.

Videon och mer information på kampanjsidan