Biljettprissättningen kommer även fortsättningsvis att baseras på zonerna ABCD

HRT:s styrelse beslöt i sitt möte den 28 mars att även fortsättningsvis kommer biljettprissättningen att baseras på den nuvarande ABCD-zonmodellen. Vi har utrett olika alternativ för den nuvarande zonmodellen genom att jämföra olika prissättningsmodeller och baserat på denna utredning bestämde vi att föreslå en fast prissättning för kollektivtrafiken i Helsingforsregionen. Styrelsen beslöt efter en omröstning som slutade 8–6 att fortsätta med den nuvarande zonmodellen.

Inget beslut fattades om nästa års biljettpriser. HRT:s styrelse fattar beslut om priserna för 2024 i oktober 2023 som en del av nästa års budget.