Vi uppdaterar vårt kundregister och kontaktar en del av våra kunder

Vi har börjat uppdatera vårt kundregister. I samband med uppdateringen kommer vi att radera alternativa HRT-konton som enstaka användare har. På grund av detta kommer vi att kontakta en del av våra kunder via e-post eller per telefon. Kundregistret uppdateras på grund av att vi förnyar våra bakgrundssystem. Tillsvidare påverkar uppdateringen inte våra tjänster.