HRT:s första snabbspårvagn får linjenummer 15

Beslut om linjenumret på den första snabbspårvagnen i Helsingforsregionen har nu fattats. Snabbspårväg som byggts inom projektet Spårjokern kommer att trafikeras av linje 15.

Vårt syfte har varit att hitta ett linjenummer som skulle vara förståelig, beskriva tydligt den service linjen erbjuder och som skulle föra fram den roll som linjen har i regionens trafiknät. Den nya linjen har under byggandet kallats för Spårjokern i enlighet med projektet men det namnet fungerar inte som ett officiellt linjenummer. Tidigare har vi också kallat linjen enligt den nuvarande busslinjen dvs. snabbspårvagn 550.

Nya spårvagnar, nytt tiotal

Byggandet av de nya stads- och snabbspårvägarna innebär att det finns behov av att uppdatera det nuvarande linjenummersystemet. För närvarande använder spårtrafiken numren 1-10. De kommande snabbspårvagnarna kommer att få linjenummer mellan 11-19. På detta sätt är de nya linjerna ett naturligt kontinuum för de linjenummer som redan är i bruk.

Nummer 5 i linjenumret för den första snabbspårvagnen 15 beskriver linjens tvärgående natur. I busstrafiken används ofta linjenummer som börjar på 5 i den tvärgående trafiken såsom också den nuvarande stombusslinjen 550.

Vi vill dock inte att den nya snabbspårvagnen skulle bli 550 eftersom det linjenumret hänvisar till busstrafiken. Det skulle också vara väldigt liknande med andra busslinjenummer som trafikerar även i framtiden.

Vi har också övervägt att lägga till bokstav P i linjenumret för att beskriva skillnaden mellan snabbspårvagn och stadsspårvagn men vi gav upp tanken. Även om snabbspårvagnarna skiljer sig från de nuvarande stadsspårvagnarna med färg och trafikeringsprinciperna, kommer de att använda samma spår i Helsingfors centrum och erbjuda gemensam service tillsammans med stadsspårvagnarna.

Vad de andra spårvagnslinjerna kommer att ha som linjenummer i framtiden preciseras senare.

Ny snabbspårvagn går mellan Östra centrum och Kägeludden

Snabbspårvagn 15 trafikerar rutten mellan Östra centrum i Helsingfors och Kägeludden i Esbo. I och med snabbspårvagnen får helt nya områden såsom Vik och Månsas spårvagnstrafik. Den erbjuder också bytesförbindelser till den övriga spårtrafiken också vid Åggelby, Hoplax, Alberga och Aalto-universitetet.