Biljettslagsundersökningen startar 4.9.2023

Denna höst undersöker vi vilken typ av biljetter resenärerna använder i metron och närtågen. Undersökningen går snabbt när du har din biljett nära till hands. Resultaten hjälper oss att planera vår ekonomi samt utveckla kollektivtrafiken.

Ett säkert tecken på höst är HRT:s biljettslagsundersökning som startar måndagen den 4 september och fortsätter fram till månadsskiftet november-december. Vi samlar in information om biljetter på metrostationerna från september till oktober och fortsätter sedan undersökningen i närtågen.

HRT:s biljettkontrollanter gör undersökningen vid sidan av sitt vanliga arbete med hjälp av LIPTU-appen.  Information samlas in på olika linjer och riktningar huvudsakligen kl. 6.30-22.30.

Undersökningen går snabbt när du har din biljett nära till hands.

Undersökningen går ut på att ta reda på vilka biljetter resenärerna använder och i vilka kommuner de bor.

Resultaten kommer att användas i planeringen av vår ekonomi, bedömningen av hur förändringarna i linjenätet påverkar resandet samt i planeringen och utvecklingen av kollektivtrafiken.

Vi önskar att undersökningen inte orsakar extra besvär för dig, och tack på förhand att du deltar i undersökningen!