HRT:s målsättning är att öka antalet kollektivtrafikresor under kommande år

HRT har som syfte att bevara den goda servicenivån inom kollektivtrafiken och att öka användningen av kollektivtrafiken under de kommande åren. Dessa mål bidrar även till att öka biljettintäkterna, vilket i sin tur förbättrar HRT:s ekonomi. Det här gör vi genom att bland annat skapa en utmärkt kundupplevelse med hjälp av riktade åtgärder. HRT:s styrelse föreslog för samkommunsstämman att den godkänner HRT:s verksamhets- och ekonomiplan för 2024–2026 i sitt möte tisdagen den 31 oktober 2023.

De centrala målen i verksamhets- och ekonomiplanen för 2024–2026 har härletts ur framgångsfaktorerna i HRT:s strategi. Dessa framgångsfaktorer är tillväxt genom kundförståelse, smidiga resekedjor samt information och kunnande.

HRT:s verksamhetsutgifter beräknas vara 908,7 miljoner euro 2024, vilket är 65,8 miljoner euro (7,8 procent) mer än i prognosen för 2023. Verksamhetsutgifterna beräknas vara 928,8 miljoner euro 2025.

Ökningen av verksamhetsutgifterna beror på ökade operativa kostnader och bruksersättningar för kollektivtrafikinfrastrukturen som betalas till kommunerna. De operativa kostnaderna och bruksersättningarna ökar särskilt på grund av inledandet av trafiken på snabbspårvägen. Infrakostnaderna beräknas utgöra 220,6 miljoner euro (24,3 procent) av HRT:s verksamhetsutgifter 2024 och beloppet kommer att stiga under de kommande åren.

Verksamhetsintäkterna beräknas uppgå till 894,1 miljoner euro 2024, vilket är 28,3 miljoner euro (3,3 procent) mer än i prognosen för 2023. 43,1 procent av verksamhetsintäkterna består av biljettintäkter och 55 procent av kommunandelar.

Verksamhets- och ekonomiplanen baserar sig på målet att öka antalet påstigningar till 375 miljoner år 2024, vilket är 5,5 procent färre jämfört med år 2019, det vill säga tiden före coronaviruspandemin. Värt mål för biljettintäkterna är 385,0 miljoner euro, vilket överskrider 2019 års nivå (383,1 miljoner euro). Målet för biljettintäkterna för 2024 är 8,9 miljoner euro (2,4 procent) större än i prognosen för 2023.