Svara på vår enkät om strejkens påverkan på resenärernas resande

Vi har utformat en enkät med syfte att samla in information om hur strejken som ordnades den 14 december påverkade resenärernas resande i Helsingforsregionen. Vi utreder också hur väl resenärerna anser att de fick information om strejken till stöd för sitt resande.

Du kan svara på enkäten om du har rört dig i HRT-området på strejkdagen den 14 december till exempel med kollektivtrafik, med bil, med hjälp av samåkning eller till fots. Det tar ca 2 minuter att besvara enkäten. Du kan svara på finska eller svenska. Enkäten är öppen fram till 18.12. Du kan svara på enkäten på adressen hsl.fi/lakkokysely