HRT:s serviceställe öppet kl. 8–18 under vecka 9

Under vecka 9, dvs. mellan den 26 februari och 1 mars är HRT:s serviceställe undantagsvis öppet kl. 8–18.