Utredningsarbete för ny regional stadscykeltjänst har påbörjats

Utredningsarbetet för en ny regional stadscykeltjänst framskrider. Målet är att ta i bruk en gemensam stadscykeltjänst i Helsingforsregionen år 2026. I och med den nya tjänsten blir det möjligt för kunderna att använda stadscyklar oberoende av kommungränserna. För närvarande utreds den nya tjänstens potential och egenskaper i samarbete med 11 kommuner. Avtalsperioderna för de nuvarande stadscyklarna i Helsingfors, Esbo och Vanda utgår år 2025.

Den regionala stadscykeltjänsten är ett omfattande projekt vars mål är att förnya stadscykeltjänsten på ett betydande sätt. Målet är att år 2026 ha en gemensam stadscykeltjänst i regionen som möjliggör användning av stadscyklarna oberoende av kommungränserna. Under våren 2024 kommer vi att föra en aktiv dialog med kommunerna och deras invånare gällande förväntningar och önskemål kring tjänsten. 

I behovsutredningarna deltar Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Sjundeå, Kyrkslätt, Sibbo, Kervo, Tusby, Nurmijärvi och Hyvinge. I detta skede förväntas det inte att kommunerna förbinder sig till anskaffningen, utan först utreds verksamhetsförutsättningarna för tjänsten samt dess kostnader, potential och egenskaper inom regionen. Kommunerna beslutar om de kommer att delta i konkurrensutsättningen av stadscykeltjänsten under sommaren och i början av hösten 2024. Konkurrensutsättningen inleds efter det under hösten 2024. 

I behovsutredningarna utreder man även användarnas önskemål och åsikter genom att utnyttja resultaten och responsen från föregående kundenkäter. Utöver dessa kommer man att utföra några användarintervjuer som syftar till att samla in tankar från användare som redan har använt cyklarna och från dem som är intresserade av tjänsten. Denna information kommer att användas senare när man väljer en ny cykelmodell och ett nytt användargränssnitt.   

Stadscyklarna är ett enkelt, smidigt och hälsosamt sätt att röra sig. De ökar tillgängligheten av kollektivtrafiken, uppmuntrar till att cykla och erbjuder ett förmånligt och hållbart sätt att ta sig fram. Därför är det inte överraskande att stadscyklarna har blivit en mycket populär och omtyckt tjänst i huvudstadsregionen. Den nya regionala stadscykeltjänsten kommer att utveckla tjänsten ännu mer genom att ge allt fler kommuner möjlighet att bli en del av stadscykelnätverket.