HRT startar ny busslinje 554 på Ring I i augusti

En ny busslinje, 554, börjar trafikera Ring I i augusti. Linjen erbjuder en direkt förbindelse från Östra centrum till Westend. En snabb tvärgående bussförbindelse var ett populärt önskemål hos kunderna när HRT för några år sedan kartlade kundernas behov gällande utvecklingen av kollektivtrafiken på Ring I.

Den 12 augusti lanseras en ny tvärgående busslinje som trafikerar Ring I. Linje 554 kör rutten Östra centrum–Ring I–Lassas–Sockenbacka station–Alberga–Hagalund–Westendstationen.

Linje 554 går från ena änden av Ring I till den andra. I det nuvarande busslinjenätet finns det ingen direkt busslinje till exempel mellan östra Helsingfors och Alberga och Hagalund. Den nya linjen trafikeras på vardagar ca klockan 5–23 och under veckosluten ca klockan 6–23.

”Linje 554 betjänar ett stort antal kunder: det finns sammanlagt 100 000 Helsingforsbor och Esbobor som bor inom gångavstånd från en busshållplats på Ring I”, säger Miska Peura, områdeschef vid HRT.

”Linjen förenar regioncentra i Helsingfors och Esbo, stationer i spårtrafiken och andra viktiga trafikknutpunkter inom kollektivtrafiken. De passagerare som kommer från Kervo, Kyrkslätt och Sjundeå kan byta från tågen till buss 554. Den nya linjen erbjuder också bytesmöjlighet till tio stombusslinjer.”

I samband med att trafiken på linje 554 inleds blir det ändringar i de nuvarande busslinjerna på Ring I. Den nya linjen ersätter i sin helhet linje 523 från Westendstationen till Alberga och K-turerna på linje 553 som körs på kvällar och under veckosluten.

En del av turerna på linje 54 skärs ner på grund av att buss 554 ökar turutbudet på den livligaste sträckan från Östra centrum till Krämarvägen.

HRT kartlade kundernas behov som stöd för utvecklingen

HRT har planerat förnyelserna i busstrafiken på Ring I i dialog med sina kunder. En snabb tvärgående bussförbindelse var ett populärt önskemål hos kunderna när HRT under hösten 2022 kartlade kundernas behov gällande utvecklingen av kollektivtrafiken på Ring I. Ett annat populärt önskemål hos kunderna var även att utöka turutbudet särskilt på kvällar och under veckosluten.

”Linje 554 stödjer HRT:s mål att öka antalet passagerare i kollektivtrafiken och samtidigt producera tjänster på ett kostnadseffektivt sätt”, säger Miska Peura.

Vi har öronmärkt sex miljoner euro i tilläggsfinansiering för att utveckla kollektivtrafiktjänsterna under 2024. Denna finansiering riktas till de områden och linjer som enligt vår uppskattning kommer att ha den största effekten på passagerarantalen. Att utveckla kollektivtrafiken på Ring I blev en av de viktigaste åtgärderna.”

En karta över ändringarna i linjenätet på Ring I från och med den 12 augusti hittar du här.