Störningar vid köp av biljetter som stöds av FPA har åtgärdats

Under morgonen den 4 april var det störningar vid köp av biljetter som stöds av FPA. Problemet i FPA:s tjänst är nu löst.