Utlottningens regler

1. Arrangör

Tävlingens arrangör är samkommunen Helsingforsregionens trafik, HRT, (PB100, 00077 HRT, tfn 09 4766444), nedan ”arrangör”.

 

2. Kampanjtid

Kampanjtid är 3.2.-12.2.2023.

 

3. Deltagande

Du kan delta i utlottningen genom att kommentera HRT:s inlägg på Facebook eller Instagram.

Alla fysiska personer kan delta i utlottningen, undantag är personer som är anställda hos arrangören.

4. Val av vinnare och priset

Arrangören lottar ut 15 vinnare som får två (2) biljetter till Finnkinos bio (värde på priset är 21,40 €). Det kan finnas begränsningar i användning av biobiljetterna. Biljetterna gäller t.om. 30.3.2023. Vinsten kan inte bytas mot pengar eller annan produkt.

Lotteriskatten betalas av arrangören.

Utlottningen sker 14.2.2023 senast kl 16 och vinnaren meddelas personligen via privat meddelande på Instagram eller Facebook. Ifall vinnaren inte kan nås senast onsdag 19.2.2023 eller vinnaren meddelar att hon/han inte vill motta vinsten, har arrangören rätt att lott ut en ny vinnare eller besluta om att inte dela ut vinsten. 

Vinnaren ska ange sin e-postadress för att biljetterna kan skickas till vinnaren. 

5. Arrangörens ansvar

Arrangören ansvarar inte för datatekniska eller för andra orsaker som hindrar från att delta i kampanjen. Arrangören förbehåller sig rätten att ändra reglerna för utlottningen.  Lotteriarrangören ansvarar inte för sådant som kan orsakas eller som påstås orsakats av deltagandet i lotteriet eller av att ha löst ut eller använt priset.

 

Meta, Instagram eller Facebook har inte deltagit i planeringen eller genomförandet av utlottningen.