Regler för utlottningen med frågesporten om stomlinjerna

1. Arrangör

Utlottningens arrangör är samkommunen Helsingforsregionens trafik, HRT (PB100, 00077 HRT, tfn 09 4766444), senare ”arrangör”.

2. Tävlingstid

Tävlingstiden är 9.10–26.11.2023.

3. Deltagande

Man kan delta i utlottningen genom att svara på frågesporten på adressen hsl.fi/sv/kampanjer/fragesport-om-stomlinjerna och att lämna sina kontaktuppgifter i samband med deltagandet. För att delta i utlottningen måste du ge ditt samtycke till marknadsföring. Marknadsföringstillståndet används för marknadsföringen av stombussarna 520 och 530 och HRT:s biljetter. Du kan återkalla ditt samtycke till marknadsföring som du angett i denna utlottning t.ex. genom att förbjuda annonser på Meta eller via länken i marknadsföringsmeddelandets underkant.

Priset i utlottningen en ABCD-biljett för sju dygn som ger rätt att åka obegränsat i hela HRT-området under en vecka.

Alla naturliga personer över 15 år, förutom arrangörens anställda, kan delta i utlottningen.

4. Val av vinnare och priset

Arrangören lottar ut 10 vinnare. Alla vinnare får en veckas gratis resor (värde à 48 €). En veckas gratis resor i detta sammanhang betyder en ABCD-biljett för sju dygn som berättigar till en veckas gratis resor på de nya stombussarna och på HRT:s andra kollektivtrafikmedel.

Priset kan inte bytas ut eller fås som pengar. Arrangören betalar lotteriskatten.

Utlottningen sker under november 2023. Vinnarna meddelas personligen om vinsten till den e-postadress som de angett i utlottningsblanketten. Om vinnaren inte har gått att få tag på senast den 30 november 2023, lottas inget pris ut.

För att kunna lösa ut priset ska vinnaren vara användare av HSL-appen.

5. Arrangörens ansvar

Arrangören ansvarar inte för datatekniska eller för andra orsaker som hindrar från att delta i kampanjen. Arrangören förbehåller sig rätten att ändra reglerna för utlottningen. Arrangören ansvarar inte för skada eller förlust som uppstår vid användning av vinsten.

Meta, Instagram eller Facebook har inte deltagit i planeringen eller genomförandet av utlottningen.