HRT samlar in kommentarer om trafikeringsplanen 2015–2016

HRT utarbetar årligen en trafikeringsplan för HRT-områdets kollektivtrafik. Den omfattar buss-, tåg-, spårvagns-, metro- och färjetrafiken. Kommentarer om planutkastet tas emot fram till onsdagen 14.1.2015.

En betydande ändring år 2015 är då Ringbanan öppnas för trafik på sommaren 2015. Busslinjenätet i Vanda förnyas vid övergång till hösttrafik 10.8.2015. Om ändringar i Vanda har utarbetats en separat plan. Du kan bekanta dig med det nya linjenätet i Vanda också i kartatjänst.

Kollektivtrafikförnyelse i Vanda

Trafikeringsplanen 2015-2016 (på finska)

Ändringar presenterade i planen träder i kraft antingen i början av sommartrafik 15.6.2015 eller vid övergång till hösttrafik 10.8.2015.

Trafikeringsplanen 2015–2016 har utarbetats av kollektivtrafikplanerare i HRT:s linjenäts- och tidtabellsplaneringsgrupp i samarbete med kommunernas kollektivtrafikkontaktpersoner och skolväsendets representanter. Även bussföretag, HST:s spårvägstrafikenhet, HST:s metrotrafikenhet och Sveaborgs Trafik Ab har deltagit i samarbete. Egentlig tidtabellsplanering för sommaren 2015 och vintertiden 2015–2016 görs på basis av trafikeringsplanen. Kommentarer om planutkastet tas emot fram till 14.1.2015. HRT:s styrelse behandlar planutkastet i sitt möte 20.1.2015.

Kommentarer

Jag bor på Prinsvägen i östra Vanda och brukar använda bussar 741k,742,730,731 för att komma till stan Sibbobussarna 785-788k går ganska sällan.Enligt uppgift slutar 742,och 731 går längs Lahtisleden,vilket avsevärt kommer att försämra mina möjligheter att ta mig till stan.Dessutom undrar jag hur jag kan ta mig till Gamla Borgåvägen 352 med buss

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.