Ändringar till linjenätsplan för nordöstra Helsingfors

HRT har gjort ändringar till linjenätsplan för nordöstra Helsingfors på basis av kundrespons.

Det nya planutkastet kan granskas och kommenteras ända till 1.3 på HRT:s webbsidor och på bloggen. Det är också möjligt att ge respons via HRT:s responsblankett samt i invånarkvällar som arrangeras 9.2 och 10.2.

Det nya planutkastet innehåller ändringar gällande rutter för busslinjer 72, 69 och 70 samt trafikeringstider för busslinjer 68, 71, 77 och 79. Man har strävat efter att göra sådana ändringar som skulle betjäna så stor passagerarskara som möjligt. Alla önskemål som har framställts i respons kan ändå inte genomföras eftersom det finns ett begränsat antal pengar för att ordna trafiken. Dessutom har man varit tvungen att avstå från några förbättringar framställda i det tidigare planutkastet så att den planerade trafikens totalkostnader inte skulle öka.

HRT publicerade utkastet till linjenätsplan för nordöstra Helsingfors för kommentarer 23.12.2014. I Malmhuset arrangerades en invånarkväll om linjenätsplanen 15.1.2015. Utöver invånarkvällen har man samlat respons på bloggen och via HRT:s responssystem.

Presentation av utkastet 9.2 och 10.2

Nästa vecka arrangeras två invånarkvällar om planen. Den första invånarkvällen arrangeras i Stickelvägens skola (Stickelvägen 1) på måndagen 9.2 kl. 18–20. I denna invånarkväll behandlas i första hand linjenätsplaner för området väster om huvudbanan. Den andra invånarkvällen arrangeras i Jakobacka grundskola (Drågvägen 3) på tisdagen 10.2 kl. 18–20. I denna invånarkväll behandlas i första hand linjenätsplaner för området öster om huvudbanan.

I båda evenemang hörs två inledningsanföranden av samma innehåll kl. 18 och kl. 19 varefter ca kl. 18.30–19 och kl. 19.30–20 invånarna har möjligheten att bekanta sig med plankartor och diskutera med linjenätsplanerare i smågrupper.

För att vi kunde förutse evenemangens besökare ber vi er att anmäla er till evenemang med denna blankett. Anmälningen är dock inte obligatorisk eller bindande.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.