Bekanta dig med trafikeringsplanen 2016-2017

Kommentarer om trafikeringsplanen tas emot fram till den 10 januari 2016. Trafikeringsplan som utarbetas årligen för HRT-områdets kollektivtrafik omfattar buss-, tåg-, spårvagns-, metro- och färjetrafiken. I planen presenteras de ändringar i trafikeringen som kommer att genomföras under nästa år samt hur dessa ändringar kommer att påverka trafikeringskostnaderna.

Bekanta dig med planen

Ändringar som presenteras i planen för 2016 – 2017 träder i kraft antingen i början av sommartrafik eller vid övergång till hösttrafik.
Trafikeringsplanen för 2016-2017

Den mest betydande ändringen år 2016 sker i augusti när Västmetron öppnas för trafik. Också busslinjenätet i Esbo förnyas vid övergång till hösttrafik i augusti. Det blir ändringar både i rutter och linjenummer. En separat plan över anslutningstrafiken för Västmetron har utarbetats (på finska).

Kommentera planen

Du kan kommentera trafikeringsplanen ända fram till mitten av januari. För att kunna kommentera måste du vara inloggad men det är tillåtet att använda signaturen. Kommentarer tas emot fram till den 10 januari 2016.
 
Kollektivtrafikplanerare i HRT:s linjenäts- och tidtabellsplaneringsgrupp har utarbetat trafikeringsplanen för 2015 – 2016 i samarbete med kontaktpersonerna för kollektivtrafiken i kommunerna och med representanterna för skolväsendet. Också trafikföretag, HST-spårvägstrafik, HST-metrotrafik och Suomenlinnan Liikenne Oy har deltagit i arbetet. Den slutgiltiga tidtabellsplaneringen för sommaren 2016 och för vinterperioden 2016 – 2017 görs på basis av trafikeringsplanen.
 

 

Kommentarer

Det är inte bra för oss som bor i Södra Haga att 41 och 63 flyttar till Kampen medan 40 blir kvar vid Eliel. Antingen flyttar ni både 40 och 63 till Kampen eller så låter ni båda dessa linjer vara kvar vid Eliel. Vi som bor vid Haga torg använder i huvudsak dessa två linjer då vi åker från centrum och det är mycket obekvämt för oss om de åker från olika terminaler i centrum.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.