HRT:s pop up-serviceställen uppdaterar studerandenas resekort i augusti–september

HRT öppnar i augusti tre extra serviceställen särskilt för studerande. De tillfälliga serviceställena betjänar i augusti–september utöver elever och studerande även alla andra HRT:s resekortskunder i huvudbyggnaden vid Helsingfors universitet samt på campus i Vik i Helsingfors och i Otnäs i Esbo.

På de tillfälliga serviceställen kan man uppdatera rätten till studeranderabatt på HRT:s resekort. I Vik och Otnäs kan man även ladda period eller värde på resekortet, i huvudbyggnaden vid Helsingfors universitet inte. På de tillfälliga serviceställen kan man inte köpa nya resekort. Resekorten säljs på HRT:s egentliga serviceställen som betjänar alla kunder normalt på metrostationer vid Järnvägstorget och i Östra centrum samt i Böle. Mer information om studeranderabatt finns på HRT:s webbsidor.

HRT:s servicechef Eija Luoto påminner att det finns mycket kunder på serviceställen i augusti–september.

”Det lönar sig att komma till servicestället genast på morgonen då den värsta rusningen är vanligtvis på eftermiddagen. Ju tidigare i augusti besöker man, desto mindre köande blir det”, säger Luoto.

Dessutom ger hon tips för att göra uppdateringen av resekortet snabbare:

  • Om du nyligen har flyttat till HRT-området kontrollera att dina adressuppgifter har uppdateras till befolkningsregistret. Det lönar sig att göra flyttningsanmälan i god tid: uppdateringen av adressuppgifterna kan ta några dagar.
  • Du får ansökan om rabattbiljetten i kansliet i din skola. Du kan också printa ut den på HRT:s webbsidor. Fyll i ansökan noggrant med en bläckpenna och be skolan fylla i uppgifterna förutsatt av skolan noggrant. Använd inte en blyertspenna!
  • Ha ditt rese- och studentkort eller din ansökan om rabattbiljetten till hands.
  • Du kan besöka vilket som helst serviceställe: i Otnäs betjänas också humanister och i Vik teknologer. Alla kunder är välkomna: du kan besöka ett tillfälligt serviceställe även om du inte är studerande vid just denna skola.
  • Studerande som är över 30 år behöver visa upp ett positivt beslut av FPA om beviljande av studiestöd. Om beslutet är över 3 månader gammalt printa ut ett intyg som bevisar de kvarstående stödmånader i FPA:s webbtjänst. Stödmånader räknas inte vid studier på andra stadiet.
  • Lämna dina kompisar att dricka kaffe under köandet! Det kan vara rusning på serviceställen så det finns ju människor att prata med.

De tillfälliga serviceställena är öppna enligt följande:

I centrum:
I huvudbyggnaden vid Helsingfors universitet, framför UniCafe:
ända till 31.8.2015: mån. 10.00–16.30, tis. 8.30–15.30, ons. 10.00–17.00, tors. 8.30–15.30, fre. 10.00–15.00
1–11.9.2015: mån. 10.00–16.30, tis. 10.00–15.30, ons. 10.00–16.30, tors. 10.00–15.30, fre. 10.00–15.00

I Vik:
Helsingfors universitet, Biocenter 2, 2:a vån., rum 2008
ända till 4.9.2015: mån–fre kl. 10–15

I Otnäs:
Aalto universitetet, Kandihuset, Otsvängen 1
17–31.8.2015: mån–fre kl. 12.00–15.45. Servicestället finns i Learning Hub.
1–4.9.2015: mån–fre kl. 12.00–18.00. Servicestället finns i aulan på Otsvängen 1.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.