Studerande

Om du studerar på heltid och bor i HRT-området kan du köpa periodbiljetter till rabatterat pris. Rabattprocenten för studerandebiljetten är 45 procent av priset på periodbiljetten för vuxna. Studeranden får inte rabatt på enkel-, värde- eller tilläggsbiljetter.

Du kan få studeranderabatt om

 • du har fyllt 18 år
 • du bor stadigvarande i HRT-området dvs. din hemkommun är Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda, Kervo, Sibbo, Tusby, Kyrkslätt eller Sjundeå.
 • du studerar i Finland vid en grundskola, gymnasium, folkhögskola, yrkesläroanstalt, yrkeshögskola, universitet eller högskola.
 • studierna bedrivs på heltid.
 • dina studier leder till yrke eller examen då de fortskrider normalt. Om du bedriver studier som t.ex. handleder för grundläggande yrkesutbildning eller förbereder för gymnasium eller för grundläggande utbildning (VALMA, LUVA, TELMA) kan du vara berättigad till studeranderabatt.
 • studierna pågår minst ett läsår. Läsårets längd ska vara minst 8 månader, till exempel september-maj.

Du kan inte få studeranderabatt om

 • du bedriver fortsatta studier vid universitet eller högskola (licentiat- eller doktorsstudier). Obs! Medicine licentiatsstuderande utför grundexamen och har således rätt till studeranderabatt.
 • du bedriver kompletterande samt t.ex. pedagogiska studier.
 • du studerar vid en läroanstalt för fritt bildningsarbete
 • du deltar i läroavtalsutbildning
 • du utför arbetspraktik.

Ansökan om rabattbiljett för studerande opiskelijalippuhakemus_20180101_suomi_ruotsi_tuusula_siuntio.pdf

Ansökan om rabattbiljett för studerande opiskelijalippuhakemus_20180101_suomi_ruotsi_tuusula_siuntio.doc


Köpa biljett via HSL-appen

För att kunna köpa periodbiljetter i HSL-appen ska du ha

 • en finländsk personbeteckning
 • en fast adress i en HRT-kommun, dvs. i Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda, Kervo, Tusby, Sibbo, Kyrkslätt eller i Sjundeå
 • nätbankskoder som du behöver för stark autentisering. När du köper för första gången en periodbiljett med HSL-appen, ska du autentisera dig med dina nätbankskoder. Genom att du autentiserar dig starkt får HRT information om din hemkommun.

När du köper studerandes periodbiljett i HSL-appen, kontrolleras ditt studierätt och dess giltighetstid elektroniskt via Utbildningsstyrelsens Koski-tjänst. Du godkänner villkor för studerandebiljetten och biljettens användningsvillkor i appen.

Via HSL-appen kan du köpa 30-dagarsbiljetter med 45 procents rabatt. Enkelbiljetterna för studerande kostar det samma som för vuxna.

Om det inte går att bekräfta ditt rätt till rabatt via tjänsten kan du uppdatera ditt HRT-kort på HRT:s serviceställe och sedan ladda en periodbiljett till studerandepris.


Giltighet och förnyelse av rätten till rabatt

Rabattbiljetterna kan köpas så länge som rätten till kundgruppen gäller. Kundgruppen ska vara giltig minst lika länge som periodbiljetten dvs. t.ex. om rätten till kundgruppen kommer att upphöra om 15 dagar, kan du ladda en periodbiljett endast på 15 dagar. Rätten till rabatten skall årligen förnyas på ett serviceställe för HRT-kort. 
 
Om studierna fortsätter helt läsår (höst- och vårtermin) eller avslutas i slutet av vårtermin, gäller studeranderabatten till slutet av augusti.  Om studierna avslutas i slutet av hösttermin, gäller kundgruppen till slutet av januari. Ifall studeranden har en ansökan om studerandebiljett gäller rabatten till studiernas slutdatum som är märkt på ansökan.
 
Om studeranden har fyllt 30 år eller studerar vid folkhögskola på en linje för fritt bildningsarbete beaktas också beslut om studiestöd eller rehabiliteringsstöd.


Utländska utbytesstudenter

Studentrabatt beviljas också för utländska utbytesstudenter som bor tillfälligt på HRT-området om förutsättningarna för kundgruppen annars uppfylls. Utbytesstudent kan också vara en person som har finskt medborgarskap eller en utlänning som har en finsk personbeteckning. Om den egentliga läroanstalten där studenten avlägger sin examen ligger utomlands och studenten är i Finland som utbytesstudent och avlägger studier som hör till examen utomlands, är hon eller han berättigad till rabattbiljett.

• 17 – 29-årig utbytesstudent är berättigad till studentrabatt om hon eller han uppfyller följande krav:
• utbytesstudent som har fyllt 30 år är berättigad att köpa biljetter för vuxna till samma pris som vuxna som är fast bosatta i HRT-området, om hon eller han uppfyller följande krav:
• utbytesstudent som inte har fyllt 17 år är berättigad att köpa biljetter för barn till samma pris som barn som är fast bosatta i HRT-området, om hon eller han uppfyller följande krav:

•studenten bor tillfälligt (mindre än två år) inom HRT:s biljettområde (Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda, Kervo, Kyrkslätt, Sibbo). Det har inte satts en lägre gräns för tillfälligt boende. Kommunen i fråga registreras på resekortet som hemkommun. Hemortsintyg som fås från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata behövs inte.
• studenten studerar vid grundskola, gymnasium, folkhögskola, yrkesläroanstalt, yrkeshögskola, universitet eller högskola som ligger inom HRT-biljettområdet
• studierna bedrivs på heltid (minst 25 timmar i veckan) och leder till yrke eller examen i studentens hemland.
 

Utbytesstudent som bedriver fortsatta studier vid universitet eller högskola (licentiat- eller doktorsstudier) beviljas inte studierabatt.  De som studerar till medicine licentiat avlägger däremot grundexamen och är således berättigade till studierabatt. Rabatt beviljas inte arbetspraktikant.


Utbytesstudenterna kan köpa period- och värdebiljetter till priset för studerande / vuxna / barn som laddas på resekortet.  Kundgruppen gäller den tid som anges på baksidan att studierna pågår, dock högst 1 år. Om studierna fortsätter, ska rätten till rabatten förnyas vid ett serviceställe. Om studenten inte förnyar rätten till rabatten, kan resekortet laddas endast med vuxnas normala periodbiljetter / allmän periodbiljetter för vuxna / allmän periodbiljetter för barn.

Intyg du behöver då du söker eller uppdaterar resekort för utbytesstudent:

• Officiellt identitetsbevis med foto som styrker resekortanvändarens identitet (officiellt identitetskort, pass eller europeiskt körkort).
• Ansökan om rabattbiljett för utbytesstudent (blanketten på baksidan försedd med läroanstaltens stämpel och underskrift).

Ansökan för reskort för utländska utbytesstudenter vaihto_opiskelijanmatkakorttihakemus_2018_tuusula_siuntio.pdf

Ansökan för reskort för utländska utbytesstudenter vaihto_opiskelijanmatkakorttihakemus_2018_tuusula_siuntio.doc

 

 

 

 

Tillbaka till toppen