Studerande

Studerande som bedriver studier på heltid och bor på HRT-området kan köpa periodbiljetter till rabatterat pris. Rabattprocenten för studerandebiljetten är 45 procent av priset på periodbiljetten för vuxna. Studeranden får inte rabatt på värde- eller tilläggsbiljetter.

Hur du uppdaterar din rätt till rabatt i HSL-appen och på HRT-kortet berättas senare på denna sida.

 

Vem kan få studeranderabatt?

Studerande som bedriver studier på heltid och bor på HRT-området kan köpa, under vissa förutsättningar, rabattbiljetter.
 
Rabatten gäller för periodbiljetter.  Rabattens storlek är 45 procent.
 
Rabattgruppen registreras på kundens HRT-kort på ett serviceställe och rätten till rabatten skall årligen förnyas.
 

Studerande som uppfyller följande villkor beviljas studeranderabatt: 

 • Studeranden är fast bosatt i HRT-området.
 • Studeranden studerar i Finland vid grundskola, gymnasium, folkhögskola, yrkesläroanstalt, yrkeshögskola, universitet eller högskola.
 • Studierna bedrivs på heltid dvs. sökande har i genomsnitt minst 25 timmar av undervisning i veckan eller närundervisningen vid flerformsstudier utgör minst 60 % av studierna.  Alternativt avlägger sökanden avgångsbetyg från gymnasium och studentexamen.
 • Studierna leder till yrke eller examen då de fortskrider normalt (med undantag av studier i fritt bildningsarbete vid folkhögskolorna samt med undantag av utbildning som handleder för grundläggande yrkesutbildning (VALMA) eller av utbildning som förbereder för gymnasium (LUVA) eller av utbildning som förbereder för grundläggande utbildning ).
 • Studierna pågår minst ett läsår. Läsårets längd ska vara minst 8 månader, till exempel september-maj.
 • Studeranden har fyllt 17 år.
 • Av studerande som fyllt 30 år och av alla studerande vid en folkhögskola på en linje för fritt bildningsarbete förutsätts dessutom positivt studiestödsbeslut eller rehabiliteringsstödsbeslut från FPA eller Ålands landskapsstyrelse (som studiestöd godkänns studiepenning och/eller statsgaranterat studielån).

Rabattbiljetter beviljas inte:

 • Studerande som bedriver fortsatta studier vid universitet eller högskola (licentiat- eller doktorsstudier). (Medicine licentiatsstuderande utför grundexamen och har således rätt till studierabatt).
 • Studerande i läroavtalsutbildningen.

Ansökan om rabattbiljett för studerande opiskelijalippuhakemus_20180101_suomi_ruotsi_tuusula_siuntio.pdf

Ansökan om rabattbiljett för studerande opiskelijalippuhakemus_20180101_suomi_ruotsi_tuusula_siuntio.doc


Intyg du behöver då du söker HRT-kort 

 • Identitetsbevis som styrker sökandens identitet (officiellt identitetskort, pass, körkort eller med foto försett FPA-kort).
 • Ansökan om studerandebiljett försedd med läroanstaltens stämpel och underskrift. Ansökan får vara högst tre månader gammal.
  ELLER
  ett gällande med terminsstämpel försett blått studiekort av FSF eller SAMOK (grönt kort för deltidsstuderande gäller inte), studiekort av OSKU rf eller studiekort av Finlands Gymnasistförbund rf.
 • Av studerande som fyllt 30 år och av studerande vid folkhögskola på en linje för fritt bildningsarbete förutsätts positivt studiestödsbeslut, studielånsbeslut eller rehabiliteringsstödsbeslut. 

Serviceställena godkänner inte ansökan om rabattbiljett och/eller beslut om beviljande av studiestöd, studielån eller rehabiliteringspenning som är skannad eller kopierad eller sparad i en smarttelefon eller i en surfplatta. Inte heller ansökan som har fyllts i med en blyertspenna godkänns inte.

Också en annan person kan uppdatera resekortet för en studerandes räkning. Då man uppdaterar resekortet behövs studerandes resekort samt ovan nämnda intyg förutom identitetsbevis.


Giltighet och förnyelse av rätten till rabatt

Rabattbiljetterna kan köpas så länge som rätten till kundgruppen gäller. Kundgruppen ska vara giltig minst lika länge som periodbiljetten dvs. t.ex. om rätten till kundgruppen kommer att upphöra om 15 dagar, kan du ladda en periodbiljett endast på 15 dagar. Rätten till rabatten skall årligen förnyas på ett serviceställe för HRT-kort. 
 
Om studierna fortsätter helt läsår (höst- och vårtermin) eller avslutas i slutet av vårtermin, gäller studeranderabatten till slutet av augusti.  Om studierna avslutas i slutet av hösttermin, gäller kundgruppen till slutet av januari. Ifall studeranden har en ansökan om studerandebiljett gäller rabatten till studiernas slutdatum som är märkt på ansökan.
 
Om studeranden har fyllt 30 år eller studerar vid folkhögskola på en linje för fritt bildningsarbete beaktas också beslut om studiestöd eller rehabiliteringsstöd.


Utländska utbytesstudenter

Studentrabatt beviljas också för utländska utbytesstudenter som bor tillfälligt på HRT-området om förutsättningarna för kundgruppen annars uppfylls. Utbytesstudent kan också vara en person som har finskt medborgarskap eller en utlänning som har en finsk personbeteckning. Om den egentliga läroanstalten där studenten avlägger sin examen ligger utomlands och studenten är i Finland som utbytesstudent och avlägger studier som hör till examen utomlands, är hon eller han berättigad till rabattbiljett.

• 17 – 29-årig utbytesstudent är berättigad till studentrabatt om hon eller han uppfyller följande krav:
• utbytesstudent som har fyllt 30 år är berättigad att köpa biljetter för vuxna till samma pris som vuxna som är fast bosatta i HRT-området, om hon eller han uppfyller följande krav:
• utbytesstudent som inte har fyllt 17 år är berättigad att köpa biljetter för barn till samma pris som barn som är fast bosatta i HRT-området, om hon eller han uppfyller följande krav:

•studenten bor tillfälligt (mindre än två år) inom HRT:s biljettområde (Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda, Kervo, Kyrkslätt, Sibbo). Det har inte satts en lägre gräns för tillfälligt boende. Kommunen i fråga registreras på resekortet som hemkommun. Hemortsintyg som fås från magistraten behövs inte.
• studenten studerar vid grundskola, gymnasium, folkhögskola, yrkesläroanstalt, yrkeshögskola, universitet eller högskola som ligger inom HRT-biljettområdet
• studierna bedrivs på heltid (minst 25 timmar i veckan) och leder till yrke eller examen i studentens hemland.
 

Utbytesstudent som bedriver fortsatta studier vid universitet eller högskola (licentiat- eller doktorsstudier) beviljas inte studierabatt.  De som studerar till medicine licentiat avlägger däremot grundexamen och är således berättigade till studierabatt. Rabatt beviljas inte arbetspraktikant.


Utbytesstudenterna kan köpa period- och värdebiljetter till priset för studerande / vuxna / barn som laddas på resekortet.  Kundgruppen gäller den tid som anges på baksidan att studierna pågår, dock högst 1 år. Om studierna fortsätter, ska rätten till rabatten förnyas vid ett serviceställe. Om studenten inte förnyar rätten till rabatten, kan resekortet laddas endast med vuxnas normala periodbiljetter / allmän periodbiljetter för vuxna / allmän periodbiljetter för barn.

Intyg du behöver då du söker eller uppdaterar resekort för utbytesstudent:

• Officiellt identitetsbevis med foto som styrker resekortanvändarens identitet (officiellt identitetskort, pass eller europeiskt körkort).
• Ansökan om rabattbiljett för utbytesstudent (blanketten på baksidan försedd med läroanstaltens stämpel och underskrift).

Ansökan för reskort för utländska utbytesstudenter vaihto_opiskelijanmatkakorttihakemus_2018_tuusula_siuntio.pdf

Ansökan för reskort för utländska utbytesstudenter vaihto_opiskelijanmatkakorttihakemus_2018_tuusula_siuntio.doc

 

 

 

 

Tillbaka till toppen