Avgångsplattform för bussarna 360, 361 och 362 ändras 8.7

Fr.o.m. 8.7 avgår bussarna 360, 361 och 362 från plattform 25 på
grund av beläggningsarbeten vid Elielplatsen.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.