Bussar på undantagsrutt i Korso 17.11 p.g.a. marknad

Vandas interna busslinjer 70 och 87 samt regionlinjerna 710N och 730 kör på undantagsrutt i Korso på söndagen 17.11 kl. 03–20 på grund av marknad.

Bussarna kör rutten Gråsiskvägen – Korsovägen – Örnvingen – Åkersorksgränden då de vanligen svänger direkt från Gråsiskvägen till Åkersorksgränden. Hållplatserna V8139, V8140 och V8142 vid Korso station är ur bruk.

Kartta Korson markkinat 17112013

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.