Hållplats i Månsas ur bruk 8.5

Busslinjerna 22, 51, 52/A/V, 62, 63, 66/A, 67/N, J61,
512/A/K, 550 och 516 använder hållplatsen.

Det finns en ersättande hållplats på Baggbölevägen (ca 100 m
framåt) för de busslinjer som kör direkt längs Baggbölevägen. En
ersättande hållplats för linjerna 22 och J61 finns på Tammiovägen.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.