Hållplats för regionlinje 540 dras in i Rosendal 1.1

Fr.o.m. 1.1 stannar regionbuss 540 inte på hållplatserna V5009 och V5010 ”Rosendal” på Tusbyleden vid Rosendals anslutning.

Se de närmaste hållplatserna på linjekarta.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.