Kompensation av periodbiljett under lokförarnas arbetsnedläggelse

Kompensation av periodbiljett under arbetsnedläggelsen

Om passagerare har haft HRT:s giltiga periodbiljett under fredagens 1.11 arbetsnedläggelse, kan honom/henne beviljas kompensation för högst en dag. Kompensation av periodbiljett beviljas enligt prövning, om passagerare inte har kunnat använda kollektivtrafiken på sina vanliga resor under arbetsnedläggelsen. Kompensation ges i form av period eller värde som laddas på resekortet enligt ansökan om kompensation efter arbetsnedläggelsen är över.

Ansökan om kompensation ska göras till HRT inom två månader från arbetsnedläggelsen. Du kan skriva ut ansökan via den nedanstående länken eller hämta den från serviceställen för resekortet.

Ansökan om kompensation

 Anvisningar för att ansöka kompensation

- - - - -

Uppdaterad kl. 14.15

Helsingforsregionens närtågstrafik har varit avstannad på fredagen 1.11 på grund av lokförarnas arbetsnedläggelse. Arbetsnedläggelsens påverkningar pågår ändå till midnatt. Unden kvällen körs några tågturer på huvudbanan. HRT arrangerar tilläggsbussar för eftermiddagens rusningstid.

Regionaltåg (H 235, Z-tåg) Helsingfors-Kouvola kl. 16.41 körs normalt. Tåget stannar i Böle, Dickursby och Kervo. Fr.o.m. ca kl. 19.30 kör närtåg på huvudbanan ca två gånger i timmen. T-tåg (fr.o.m. kl. 19.31) som kör en gång i timmen stannar på alla stationer. Med R- och Z-tåg går man till Böle, Dickursby och Kervo fr.o.m. kl. 21.19.

Uppgifter om tågturer som körs finns  på VR:s sidor.

Med HRT:s biljett kan man också åka i fjärrtåg inom HRT-området. Närtågstrafiken flyter normalt först på lördagen 2.11.

Ersättande busstrafik

HRT arrangerar tilläggstrafik för bussarna. De extra bussarna kan dock ersätta bara en del av resbehov. Det lönar sig att söka förbindelser i Reseplaneraren så att man tar bort krysset i tåg-ikonen.

Tilläggstrafik på fredagseftermiddag på följande busslinjer:

-till Kervo 738X från Järnvägstorget plattform 9
-till Korso 731X från järnvägstorget plattform 10
-från Dickursby från Järnvägstorget linje 699X från Järnvägstorget plattform 3, med ca 10 minuters turintervaller fr.o.m. kl. 14.40
–till Parkstad 75 från Järnvägstorget plattform 5
-till Mårtensdal 453X från Elielplatsen plattform 33
-till Myrbacka 452X från Elielplatsen plattform 32  Rutten för linjer 452X och 453X
-till Gamlas 42 från Kampen plattform 71
-till Norra Haga 40 från Elielplatsen plattform 22

Tilläggstrafik i Esbo på rutter:
-till Alberga linje 205X från Elielplatsen plattform 21
-till Grankulla 212X från Elielplatsen plattform 35

Tilläggsturerna körs på eftermiddagen ca kl. 14–18. X-rutter körs så direkt som möjligt till ändstationen. OBS! Alla tilläggsbussar har inte det korrekta linjenumret i deras framsköldar utan bussen kan också köra med 000-beteckning. Det lönar sig alltså att ge stopptecken också för sådana bussar. Om bussen inte stannar, är den i förflyttningskörning.

På grund av bussarnas tilläggstrafik, rusningsturer på några linjer i Helsingfors och Vanda samt på några regionlinjer trafikeras inte.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.