Plattformsändringar i Hagalund 21.10.

Avgångsplattformarna 5 och 6 i bussterminalen i Hagalund är tillfälligt ur bruk på måndagen 21.10. kl. 6.30–17 på grund av reparationsarbeten av hållplatsskyddet. Busslinjerna 194, 195, 501, 505 och 510 använder då avvikande avgångsplattformar:

194 till Norra Hagalund
195 till Ladusved och
505 till Bolarskog avgår från plattform 7.

501 till Drumsö och
510 till Mårtensdal avgår från plattform 9.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.