Ändhållplats för busslinjer 66 och 66A i Baggböle flyttas 29.4

Ändhållplats för Helsingfors interna busslinjer 66 och 66A på Sexmansvägen (2254) flyttas ca 200 meter på tisdagen 29.4 i början av morgontrafik. Den nya ändhållplatsen är på Baggbölevägen. Undantagsarrangemanget beror på grävningsarbete och fortsätter ända till oktober.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.