Hållplatsändring för busslinjer 20N, 21V och 39N i centrum

Hållplats 2038 ”Posthuset” flyttas framför Sokos-hotellet 16.7 p.g.a. byggnadsarbeten. Hållplatsen används av busslinjerna 20N till Drumsö, 21V till Hallonnäs på Drumsö samt 39N till Malmgård.
 

Postitalon pysäkin siirto 16.7.2014
 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.