Spårvagnslinjer 1, 7A och 7B på undantagsrutt 12.5

Spårvagnslinjerna 1, 7A och 7B kör på undantagsrutt på måndagen 12.5 kl. 15–17 p.g.a. ett publikevenemang.

Linje 1 kör rutten Kajsaniemigatan – Brunnsgatan – Mannerheimvägen – Trekanten. Sträckan via Kronohagen körs inte.

Linjer 7A och 7B kör via järnvägsstationen. Sträckan via Kronohagen och Alexandersgatan körs inte.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.