Ändringar i rutter och tidtabeller i HRT:s trafik 2.1.2017 och 9.1.2017

Det sker ändringar i rutter och tidtabeller i kollektivtrafiken i Helsingforsregionen i början av år 2017. En del av ändringarna träder i kraft måndagen den 2 januari 2017, men det sker ändringar också en vecka senare, måndagen den 9 januari 2017.

Ändringarna 2.1.2017

Helsingfors linje 37: Linjens avgångstider från Malmgård senareläggs med 1-3 minuter. Körtiden på linjen och hållplatstidtabellerna mellan Hemmansvägen och Kampen blir oförändrade.  Tidtabell för Helsingfors busslinje 37 fr.o.m. 2.1.2017

Helsingfors linje 51: Avgångstiderna och beräknade passertiderna på vardagar under eftermiddagsrusningen ändras i båda riktningar. Avgångstiderna från Hagnäs på eftermiddagen senareläggs med en minut och avgångstiderna från Malmgård tidigareläggs med 1-3 minuter. Orsaken är de ökade körtiderna på eftermiddagsrusningen.  Tidtabell för Helsingfors linje 51 fr.o.m. 2.1.2017

Helsingfors linje 57: Avgångstiderna och beräknade passertiderna ändras i båda riktningar.  Tidtabell för Helsingfors linje 57 fr.o.m. 2.1.2017

Helsingfors linje 84: Avgångs- och ändhållplatsen på Degerö vid Gunillaberget flyttas. Den nya avgångshållplatsen Gunillavägen (H4545) ligger på Gunillavägen i stället för den tidigare hållplatsen (H4530) på Hundholmsvägen. Ändringen påverkar inte tidtabellerna. Den nya avgångshållplatsen på kartan: https://linjakartta.reittiopas.fi/fi/#?stop=1491166&mapview=map&popup=true

Esbos närbusslinjer 116, 117 och 119: Linjerna kör tillfälliga rutter i Hagalund dvs. linjerna kör till Tapiolavägen via Norrskensvägen. Om ändringen har informerats skilt: https://www.hsl.fi/sv/trafikmeddelanden/2016/narbusslinjerna-116-117-och-119-i-hagalund-kor-norrskensvagen-21-9523

Linje 201B: avgångarna från Sockenbacka kl. 8.00, 14.30 och 16.30 läggs ner. Med ändringen vill man förbättra pålitligheten av linjens tidtabell.  Tidtabell för linje 201b fr.o.m. 2.1.2017

Linje 280: Tidtabellen för linje 280 ändras delvis redan 1.1.2017. De slutgiltiga ändringarna i tidtabellen sker 9.1.2017. Om ändringen har informerats skilt: https://www.hsl.fi/sv/trafikmeddelanden/2016/tidtabell-linje-280-andras-i-januari-2017-9537

Närbusslinjerna 313, 413, 618, 713, 723 och 733 i Vanda samt linje 737: Närbusslinjerna får fasta rutter, och linje 733 läggs ner. Linje 737 får nya avgångar på dagtid. Om ändringarna har informerats skilt: https://www.hsl.fi/sv/trafikmeddelanden/2016/vandas-anropslinjer-har-fasta-rutter-212017-9525

Linje 412: Avgångstider på vardagseftermiddagen ändras. Avgångstiden kl. 15.01 från Myrbacka ändras så att turen avgår kl. 14.56. Avgångstiden kl. 15.10 från Gruvsta ändras så att turen avgår kl. 15.12.  Tidtabell för linje 412 fr.o.m. 2.1.2017

Ändringarna 9.1.2017

Esbos linje 46: Tidtabellen ändras på grund av ökade körtider. Vissa avgångstider från måndag till lördag ändras och de beräknade passertiderna ändras längs hela rutten.  Tidtabell för Esbos linje 46 fr.o.m. 9.1.2017

Linje 280: Tidtabellerna för trafiken mellan Helsingfors och Veikkola ändras i båda riktningar. Om ändringen har informerats skilt: https://www.hsl.fi/sv/trafikmeddelanden/2016/tidtabell-linje-280-andras-i-januari-2017-9537 Tidtabell för linje 280 fr.o.m. 9.1.2017

Linje 415: Tidtabellen måndag till fredag ändras och vissa avgångar senare- eller tidigareläggs med några minuter för att förbättra pålitligheten. Hållplatstidtabellerna ändras längs hela rutten.  Tidtabell för linje 415 fr.o.m. 9.1.2017

Linje 540: Linjen läggs ner. Linjen har varit Pohjolan Liikennes egen trafik där man också har kunnat resa med HRT:s biljetter. Från Esbo kan man resa till flygplatsen med tåg genom att byta tåg i Hoplax eller i Böle.

Linje 565: En vardagsavgång från Esbo centrum tidigareläggs med två minuter och den nya avgångstiden är kl. 15.07. Också de beräknade passertiderna i båda riktningar ändras. Tidtabell för linje 565 fr.o.m. 11.1.2017

Linje 573: Linjen får en ny avgång till Aviapolis som avgår kl. 10.17. Avgången kl. 14.00 läggs ner. Avgången kl. 15.15 från Aviapolis senareläggs med några minuter dvs. den nya avgångstiden är kl. 15.20. Avgången kl. 16.25 senareläggs med några minuter dvs. den nya avgångstiden är kl. 16.30. En ny avgång från Vandaforsen kl. 14.02. Samtidigt senareläggs avgången kl. 14.35 med fem minuter dvs. den nya avgångstiden är kl. 14.40.  Tidtabell för linje 573 fr.o.m. 9.1.2017

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.