Vandas anropslinjer har fasta rutter fr.o.m. 2.1.2017

Anropslinjerna i Vanda får fasta rutter efter årsskiftet. Ändringen träder i kraft måndagen den 2 januari.

2.1.2017 får linjerna 313, 413, 618, 713 och 723 egna rutter. Linje 733 läggs ner och linje 737 får nya avgångar dagtid.

Närbussarna i Vanda fr.o.m. 2.1.2017:

313 Gruvsta­ – Myrbacka – Tavastby ( ruttkarta och tidtabell)
413 Mårtensdal – Myrbacka ( ruttkarta och tidtabell)
618 Dickursby – Simonsböle – Lejle – Pejas ( ruttkarta och tidtabell)
713 Kungsbacka – Håkansböle – Fagersta ( ruttkarta och tidtabell)
723 Lövkulla – Räckhals – Havukoski – Björkby – Pejas ( ruttkarta och tidtabell)

Ny tidtabell för linje 737 fr.o.m. 2.1.2017:  Tidtabell för linjerna 736, 737 och 739 (i pdf-format)

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.