Hållplatsändring på linje 21 på måndag 10.9

Måndagen den 10 september börjar linje 21 stanna vid hållplatsen Drumsö bro (H1019). Det innebär att linjen inte längre stannar vid hållplats H1017.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.