Spårvagnslinje 3 kör inte till Granvägen på efternatten 23.8 p.g.a. spårarbeten

På grund av spårarbeten på Granvägen kör spårvagnslinje 3 undantagsrutten till Tölö hall natten mellan onsdag och torsdag 22.8 från och med klockan 24. Spårvagnslinjen kör rutten: Nordenskiöldsgatan – Mannerheimvägen – Tölö hall – Mannerheimvägen – Nordenskiöldsgatan. Linjen kör inte till Granvägen dvs. trafikerar inte hållplatserna Tölö tull, Almvägen och Granvägen. Vid dessa hållplatser kan man använda bussar som kör på Mannerheimvägen.

Kuusitie poikkeus

 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.